В началото на 2023г. европейските депутати гласуваха за приемане на законодателни промени, чрез които се очаква прекратяване на системата за фалшива самостоятелна заетост, използвана от платформени компании за намаляване на разходите в ущърб на заплащането и условията на работниците.

Така доставчици, таксиметрови шофьори, създатели на софтуер, програмисти, IT инженери и болногледачи са сред 28 милиона работници, които биха се възползвали от промяната разпоредбите, които предстоят.

Депутатите в Европейския парламент гласуваха мерки за подобряване на условията за работниците в дигиталните платформи за труд, по-специално относно техния статут на заетост и автоматизирани системи, наблюдаващи работата им.

Как следва да се защитят работещите през платформи

Комисията по заетостта към Европейския парламент прие проект на мандат за преговори относно нови правила за подобряване на условията на труд при работа в платформи. Те ще регулират как правилно да се определя трудовият статут на работещите в платформата и как цифровите платформи за труд трябва да използват алгоритми и изкуствен интелект за наблюдение и оценка на работниците.

Какво включва проектът на законодателната резолюция, относно подобряване на условията за работниците в дигиталните платформи за труд и как те биха променили пазара на труда в сферата, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

istock
istock

В следващите няколко години законодателството следва да се промени и установи, че лице, извършващо работа на платформа, може да бъде или нает работник и да се ползва от свързани трудови права, или да бъде наистина самостоятелно заето лице и да може да определя как да извършва услугата.

По този начин трудовият статут, определен от платформата, може да бъде оспорен от работника, профсъюз или национален орган, като в този случай работникът се счита по закон за нает. В случай на спор между платформата и работник, платформата, а не работникът, ще носи отговорността да докаже, че не е наела работника.

Ще се въведе и списък от незадължителни критерии за определяне на трудовия статус на работника, като определена заплата, определен график и работно време, системи за рейтинг, проследяване или надзор на работник, правила относно външния вид или поведение, ограничени възможности за работа за всяка трета страна или ограничена свобода за избор на застраховка срещу злополука или пенсионна схема.

Как се определя заплащането на доставчиците на храна

Законодателните промени следва да забранят на автоматизираните системи да вземат важни решения във връзка с полагането на труд и да има човешки контрол върху всички решения, които значително засягат условията на труд.

Алгоритмичното управление следва да бъде по-прозрачно, като платформите ще бъдат задължени да дават информация на работниците за това как се използва мониторингът и как то засяга техните трудови отношения, здраве, безопасност и условия на труд, както и за прекратяване на акаунти, повишение или разпределение на задачи.

Платформите също ще бъдат задължени да оценяват въздействието на решенията, взети или подкрепени от автоматизирани системи за наблюдение и вземане на решения, върху условията на труд, здравето и безопасността и основните права.

istock
istock

Новите правила следва да важат за всички цифрови платформи за труд, независимо от мястото им на установяване и при условие, че работата се извършва в Европейския съюз.

Ето защо, новите мерки от Европейския парламент се очаква доведат до правото на работниците на подходящ трудов статус , който се гарантира, че най-накрая получават права като платен отпуск по болест, платен отпуск и ставки на заплащане в съответствие с националното законодателство или колективни трудови договори.

Работещите ще получат
защита на свободата на пазара на истински самостоятелно заети работници, а честната конкуренция между платформените компании ще бъде гарантирана, че тези, които спазват закона, не са в неравностойно положение.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg