Над 2.2 млн. лв. забавени възнаграждения, включително и за минали периоди, изплатиха работодателите само за месец. Това се случи по време на извънредна кампания на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, насочена към предприятия, в които в предходни периоди е установявано забавяне на заплати.

Основната ѝ цел беше да се намали размерът на установените, но неизплатени дължими трудови възнаграждения в предприятията, които са обхванати от контролната дейност на Агенцията. Сумата на установените забавени възнаграждения по време на кампанията е 2 млн. лв.

Реалните заплати продължават да намаляват

В рамките на кампанията контролните органи на Инспекцията по труда извършиха 417 проверки, почти половината от които в обекти на контрол извън областните центрове. Проверените предприятия са предимно микро- и малки, с 13 200 работници и служители. Констатирани са общо 2349 нарушения на трудовото законодателство. От тях 1499 са в областта на осъществяването на трудовите правоотношения.

Установените нови нарушения по заплащането на труда са 724, основна част от които отново са свързани със забавяне на изплащането на дължими трудови възнаграждения – общо 498. На следващо място са констатираните нарушения по работното време, почивките и отпуските – 208. По време на проверките са установени 20 случая на работници, полагащи труд без сключени писмени трудови договори.

istock
istock

За отстраняване на констатираните по време на кампанията нарушения контролните органи на Инспекцията по труда са приложили 2241 принудителни административни мерки, в т.ч. са дадени 198 предписания за изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения. Съставени са 127 акта за установяване на административни нарушения, сред които 49 за неизпълнени предписания и 21 по заплащането на труда. 

Най-често неизплащането на дължимите трудови възнаграждения засяга предприятия, които не развиват дейност или са я прекратили, както и такива в процедура за обявяване в несъстоятелност. Възнаграждения и обезщетения бавят и работодатели, които нямат финансови средства поради междуфирмена задлъжнялост, липса на обороти, наложени запори и други.

Честа причина са и споровете между страните по трудово правоотношение във връзка с полагане на нощен и извънреден труд и труд на официален празник. Друга предпоставка е прехвърляне на дружеството на безимотни лица или собствеността е на граждани на трети страни, което възпрепятства предприемането на принудителни административни мерки.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg