Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 9,9 на сто през второто тримесечие на тази година спрямо същото на 2019 г. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Увеличението в индустрията е с 10,7 процента, в услугите - с 9.1 на сто, и в строителството - с 6.0% процента.

По икономически дейности през второто тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Операции с недвижими имоти" - с 23,3 процента, "Образование" - с 18,5 на сто, и "Добивна промишленост" - с 13.8 процента.

През второто тримесечие на 2020 г. спрямо второто тримесечие на 2019 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 9,7 на сто, а другите разходи /извън тези за заплати/- с 10,9 процента.

istock
istock


Разходите за труд растат в кризата

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 24,1на сто за "Операции с недвижими имоти" до 3,4 процента за "Хотелиерство и ресторантьорство".

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg