2023 г. беше добра година за работа в Европа в много отношения, като над три четвърти от европейците в трудоспособна възраст са заети, безработицата е рекордно ниска и икономиката продължава да създава, в по-голямата си част, добре платени работни места. Ползите от високата заетост обаче не се превърнаха в подобрения в живота на европейците. До голяма степен това се дължи на продължаващото нарастване на разходите за живот, като достъпът до достъпни и подходящи жилища остава недостижим за мнозина.
 
Това са изводите в годишника на Eurofound за 2023 г. „Живот и работа в Европа“.
 
Въпреки че тези развития на заетостта са положителни, недостигът на работна ръка оказва натиск върху бизнеса. Това е заплаха за икономическата конкурентоспособност, но и сигнал за събуждане за правителствата и работодателите да инвестират повече в служителите си. От години обучението и повишаването на уменията изостават, тъй като цифровизацията обхваща света на труда и екологизиращата се икономика изисква нови умения.
 
Има и други положителни страни. С повече възможности за избор на пазара на труда повече работници са в състояние да обърнат гръб на нежелани работни места. Разликите между половете на пазара на труда изчезват, тъй като заетостта расте по-бързо сред жените, отколкото сред мъжете, макар и бавно.

В ежедневието си европейците продължават да се изправят пред предизвикателства. Приходите от работа са недостатъчни, за да се справят с инфлацията, което принуждава част от тях да се откажат от стандарта си на живот, защото сметките за жилище, грижи и достъп до други обществени услуги са на преден план. Неуспехът да се споделят ползите от една относително здрава икономика допринася за общественото разочарование и откъсване от политическия мейнстрийм.

Доверието в правителството и в ЕС е ниско, според констатациите на Eurofound от 2022 г., особено сред селското население. Инфлацията може да е под контрол, но много европейци продължават да виждат как разходите за живот изтощават доходите им, докато други са достатъчно финансово обезпечени, за да не бъдат засегнати. Възприятията за неравенства, основани на доходи, богатство, селски срещу градски или местни срещу мигранти, са склонни да разяждат социалното сближаване.

Българите обедняват още

Добавете други спорни въпроси като имиграцията – страхове, от които антиимиграционните активисти подхранваха политическото разединение – има вероятност политическото отчуждение да бъде отразено в гласовете, подадени на изборите за Европейски парламент през 2024 г. – в даден момент, когато солидарността в Европа никога не е била толкова критична, се казва в доклада.
 

istock
istock

„Има много успешни истории за Европейския съюз“, казва Ивайло Калфин, изпълнителен директор на Eurofound, „но очевидно има предизвикателства – не на последно място целта за справедлив преход, при който никой не остава изоставен. Изправянето пред тези предизвикателства е работата по изграждането на социална Европа, задача, която трябва да остане в центъра на новия Европейски парламент и Комисия, тъй като те развиват европейския проект от 2024 г.“
 
Изследването на Eurofound обхваща многото измерения на живота и работата в Европа. Всяка година агенцията съставя годишник, за да предостави моментна снимка на работата и живота на европейците, изследвани в изследователските дейности на агенцията през предходната година. Това служи за информиране на политическия дебат на европейско и национално ниво.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase