Повишаване на минималния размер на дневните пари при командироване от 20 на 40 лева предвиждат промени в Наредбата за командировките в страната, качени за обществено обсъждане.

По този начин се гарантирана адекватен размер на дневните пари на командированото лице, за да покрива разходите за храна при командироване в страната, пише в мотивите към проекта.

Предвижда се и възможност да се заплащат дневните пари до 200 на сто от нормативно определения минимум по преценка на командироващия или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители. Дневни пари няма да се заплащат само когато на мястото на командироването се ползва служебно целодневна безплатна храна, а квартирни - когато се ползва безплатна квартира, пише още в наредбата. Последната промяна на размера на дневните командировъчни е от 1 януари 2008 г., когато той е определен на 20 лева. Този размер не отговаря на ръста на инфлацията през последните години.

Предлагат увеличение на командировъчните

С промените се предвижда още при ползване на личен автомобил на командирования да се изплащат пътни, равни на стойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за комбиниран режим на движение (градско и извънградско). В момента наредбата предвижда, че пътните пари са съобразени с разхода на моторното превозно средство за най-икономичния режим на движение, т.е. само за извънградско движение, което води до невъзможност да се покриват реалните разходи.

istock
istock

Регламентира се, когато служител е командирова за повече от 1 месец, работодателят да  е длъжен по негово искане, да му разреши един път месечно, през някой от почивните и празничните дни, да се завръща в мястото на постоянната му работа, като заплаща пътните разноски.

Друга промяна предвижда, че не се считат за командировани лицата, които пътуват като снабдители, доставчици, куриери, раздавачи и други, при които характерът на работата е свързан с пътуване между различни населени места. Действащата към момента разпоредба определя, че не се считат за командировани тези лица, които пътуват като пласьори на материали, стоки, продукция и в други случаи по граждански договори.

Заповедта за командироване вече ще може да се създава като електронен документ. Отменя се задължението в нея да се определя необходимостта от изготвяне на отчет, като остава задължението за определяне на вида на отчета за извършената работа.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg