Синдикатите настояха за промени в трудовото законодателство през следващите четири години в условията на цифровизацията и променящите се условия на работа.

По време на дискусия, която представи европейски проект за подпомагане на фирмите и заетите в прехода към цифровата трансформация и зеления преход, стана ясно, че ще се работи за допълнително обучение на персонала и за преструктуриране на предприятията и икономиката. Асоциацията на индустриалния капитал в България обедини в работата по проекта синдикати и представители на властта.

Глобализацията, цифровият и зеленият преход вече променят утвърдените модели на работа и поставят нови изисквания пред икономиката и на трудовия пазар. Отговорът трябва да бъде съвместен от предприятията, работещите и не на последно място през реформи в трудовото законодателство. Промените трябва да тръгнат от качеството на човешките ресурси и адаптирането на заетите към новите условия. Около това се обединиха партньорите в европроекта, съобщава БНР. 

Защо не са увеличени заплатите за всички академични длъжности питат синдикатите

Заместник-министърът на труда и социалната политика Николай Найденов намери възможности в новата оперативна програма "Развитие на човешките ресурси":

"В новия програмен период 202 -2027 година на Програмата за развитие на човешките ресурси ще съсредоточим усилия в няколко насоки. Сред тях са адаптацията на предприятията и работниците към промените, преодоляването на дисбаланса между наличните и необходимите умения и стимулирането на ученето през целия живот. Няколко са тематичните аспекти, в които предвиждаме целенасочени усилия за финансиране от програмата. На първо място е адаптирането на предприятията и работещите към промените, които включват превантивни мерки, в това число и възможности за повишаване на квалификацията. По отношение на дисбалнаса между наличните и необходимите умения ще подкрепим дейности, които са свързани със създаване, тестване и внедряване на модели на секторно и фирмено ниво". 

istock
istock

Президентът на КНСБ Пламен Димитров припомни, че предстоящият преход подчертава необходимостта от цялостна промяна на пазара на труда през трудовото законодателство:

"Има крещяща нужда от редица стъпки, които трябва да бъдат направени. Надяваме се да се даде тласък на промени по отношение на закони, които да уредят по-добре пазара на труда". 

В близкия хоризонт от четири години, определен в проекта, трябва да се решат и най-острите проблеми, които отдавна вече са известни на пазара на труда - недостиг на кадри, липса на квалифициран персонал, провокиране на интереса към ключови професии в икономиката.

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев посочи:

"Дигиталната трансформация изисква не просто повече IT  специалисти, а и инженери в традиционните индустриални сектори. Демографските тенденции изискват повече медицински персонал. Привличането на повече млади хора към секторите, които са с голям дефицит на пазара на труда – IT сектор, машиностроене, електротехника, строителство, транспорт  и логистика, земеделие, текстил и облекло, туризъм, културни и образователни дейности". 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase