Три мерки с европейско финансиране, които се реализират от Агенцията по заетостта, са на разположение и на украинските граждани с временна закрила в България за успешната им реализация на пазара на труда. Мерките са с общ бюджет от 404 млн. лв., които са осигурени по Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Украинските граждани с временна закрила в България, също като българските граждани, имат достъп до услугите, които се реализират от Агенцията по заетостта в изпълнение на Компонент 1 „Активиране“ по мярката „Започвам работа“. Бюджетът на Компонент 1 „Активиране“ е в размер на 34 млн. лв. С различни дейности ще бъдат активирани безработни и неактивни лица, като бъдат приложени иновативни и интерактивни методи за привличането им на пазара на труда – организиране на събития и трудови борси, информационни кампании в интернет, ателиета за работа и мобилни екипи.

По Компонент 1 „Активиране“ е планирано разкриването на Центрове за активиране, в които безработните и неактивни лица ще бъдат мотивирани за активно поведение на пазара на труда. Първите шест Центъра за активиране вече функционират в Димитровград, Кюстендил, Ихтиман, Перник, Пазарджик и Сливен. В тях се предоставят услуги за интеграция в заетост, информиране и консултиране, ще бъдат организирани групови мероприятия, а безработните участници ще бъдат насочвани към свободни работни места, подходящи обучения за повишаване на уменията, както и за валидиране на професионални умения и квалификация.

istock
istock

Скоро предстои обявяването на Компонент 2 „Обучение“ по мярката „Започвам работа“, който е с бюджет от 42 млн. лв. С дейностите, които ще бъдат реализирани от Агенцията по заетостта, безработните и неактивните лица ще бъдат насочвани към обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, като например владеене на чужд език, включително и български език. Тази възможност ще бъде предоставяна чрез ваучери. По мярката ще бъдат обучавани неактивни и безработни лица.

Украинските граждани в България, които имат желание да започнат работа, ще могат съвсем скоро да се включат и в дейностите по Компонент 3 „Заетост“ на мярката „Започвам работа“. Компонентът е с бюджет от 224 млн. лв., а дейностите ще включват подкрепена заетост за период от 6 до 24 месеца, както и предоставяне на еднократни стимули за запазване на заетостта след изтичане на периода на субсидирана заетост.

Украинските младежи до 29-годишна възраст, които са безработни или неактивни, ще могат да кандидатстват по мярката „Младежка заетост +“, която също предстои да стартира. Тя е с бюджет от 80 млн. лв. По „Младежка заетост +“ на безработните и неактивни младежи ще бъде осигурена възможност за стажуване, обучение по време на работа и включване в субсидирана заетост.

Украинските граждани с временна закрила, които имат малки деца и имат желание да се интегрират на пазара на труда, могат да кандидатстват по мярката „Родители в заетост“, която е с бюджет от 24 млн. лв. С дейностите по операцията се осигуряват грижи за деца, които не посещават ясли, детски градини и предучилищни групи. С осигуряването на детегледачи се дава възможност на родителите да започнат работа.

С приключването на програмен период 2014-2020 г. се налага да бъде преустановен приемът на заявления по мярката „Солидарност“, финансирана със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Всички одобрени лица ще могат да довършат успешно своето участие по мярката, с която беше осигурена навременна подкрепа за бърза интеграция на пазара на труда на разселени лица от Украйна. Заетостта на лицата от целевата група се финансира до изтичане на предвидените срокове в сключените договори за осигуряване на заетост, но не по-късно от 31.07.2023 г.

Украинските граждани с временна закрила в България могат да ползват възможностите за улеснен достъп до пазара на труда и по други мерки и програми, финансирани с национални и европейски средства, като потърсят актуална информация за тях в бюрата по труда в страната.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg