Само в 4 области  у нас безработицата остава над 10 на сто, показват данните на Агенцията по заетостта за май. Това са Видин, където безработицата е най-висока – 14,1 на сто, Враца – 10,1%, Монтана – 11,8 на сто и Силистра – 10,3%.

Най-ниска очаквано е безработицата в София град – едва 1,5 на сто, в Стара Загора, Пловдив и Габрово тя е 4%, а в Перник – 3,9 на сто. Висока остава безработицата в Благоевград – 9,5%, Кърджали – 9,4%, Ловеч – 9,3%, Разград – 9,5%, Смолян – 9,9% и Шумен – 9,4%.

И през юни Агенция по заетостта отново отчита спад в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда. Те са 142 510, което е с 1 392 лица или с 1.0% по-малко от месец май. При тази численост равнището на регистрирана безработица през юни е 5.0%[1]. Така спрямо предходния месец намалението е с 0.1 пункта, а спрямо юни 2022 г. също се наблюдава спад от 0.1 пункта.
 
Броят на новорегистрираните безработни през юни се увеличава – с 2 402 лица спрямо май 2023 г. Според отчетените данни те са 19 575 лица и са с 2 485 повече от броя им през юни 2022 г. Други 755 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца, с което се наблюдава увеличение спрямо предходния месец с над 12% на търсещите услугите на Агенцията по заетостта от тези групи. Увеличава се и броят на активираните през юни неактивни лица на пазара на труда от ромските и младежките медиатори, както и от трудовите посредници в бюрата по труда – за месеца те са общо 3 488.
 
Лек спад на броя започнали работа през юни отчита административната статистика на Агенция по заетостта – през месеца те са 14 176 при отчетени 14 775 през май. Работа с подкрепата на бюрата по труда намериха и 597 пенсионери, учащи и заети. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 17.6%, следват тези в хотелиерството и ресторантьорството – 14.7%, търговията – 12.6%,  държавното управление – 7.5%,  строителството 5.7%, хуманното здравеопазване и социалната работа – 5.0% и други. Близо 1 300 безработни пък започнаха работа през месеца в страни от ЕС с посредничеството на Агенция по заетостта.

Каква стипендия дават на безработни по време на обучение

1 356 безработни от рисковите групи намериха своята трудова реализация чрез субсидирани работни места – 349 по програми и мерки за заетост и 1 007 – по схеми на Програма „Развитие на човешките ресурси”. 326 безработни и заети са включени в различни обучения, а 281 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.
 

istock
istock

През месеца в бюрата по труда са заявени 11 325 свободни работни места на първичния пазар, при 13 116 през май 2023 г. В реалната икономика най-много свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (25.5%), хотелиерството и ресторантьорството (15.2%), следват търговията (12.3%), държавното управление (9.1%), образованието (7.5%), административните и спомагателните дейности (6.0%) и строителството (7.0%).
 
Най-търсените от бизнеса професии през юни са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; водачи на МПС и подвижни съоръжение; преподаватели; чистачи и помощници и др.       

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg