На безработните лица, включени в обучения за възрастни, организирани от Агенция по заетостта се изплащат средства за стипендии. Размерът на стипендиите се определя всяка година в Националния план за действие по заетостта, уточняват от агенцията.

До приемане на Националния план за действие по заетостта за 2023 г. този размер е 10 лева за всеки присъствен ден. Средствата за стипендии се изплащат от териториалното поделение на Агенция по заетостта (дирекция „Бюро по труда“), в което е регистрирано безработното лице, въз основа на издаден от обучаващата институция документ, удостоверяващ дните на присъствие на занятия.

Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. За завършено обучение по професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и за упражняването на регулирани професии се издава и свидетелство за правоспособност.

Работодателите ще могат да заявяват обучение за хората, които ще наемат

За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията се издава удостоверение за професионално обучение.

istock
istock

Информация за всички курсове за обучение, които се провеждат от Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” - ДП „БГЦПО“ може да се получи от трудовите посредници в Дирекции „Бюро по труда“ и съответните филиали към тях в цялата страна, както и на официалната интернет страница на ДП „БГЦПО”, на адрес https://www.bgcpo.bg.

Бюрата по труда изнасят на информационните си табла комплект материали за планираните обучения на безработните лица и специализацията на клоновете за обучение, включително актуален график за тяхното провеждане.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg