Да бъдат обединени насърчителните мерки в обща мярка, предвиждат приети на първо четене промени в Закона за насърчаване на заетостта. Вносител е Министерският съвет. 

В мотивите се посочва, че това е предпоставка за облекчаване на административните процедури и повишаване гъвкавостта при изпълнението им. Промените ще допринесат и за по-бързото и ефективно удовлетворяване на потребностите на работодателите от работна сила, както и до подобряване възможностите за заетост на безработните лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда.

Кой има право да провежда обучения с ваучери на заети и безработни лица

Новата мярка предвижда насърчаване заетостта на лицата от неравностойните групи на пазара на труда, дава възможност на работодателите да заявят обучение за лицата, които ще наемат, както и да осигурят ментор, който да подпомага наетите лица да се адаптират към трудовия процес. 

Прецизират се също разпоредби за достъпа на търсещите работа лица до посреднически услуги и преобразуване на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ в административна структура.

Очакваният резултат, според вносителя, е повишаване ефективността и ефикасността на активната политика за заетост и обучение; насърчаване участието на пазара на труда, по-бързата и устойчива заетост на безработни лица от групите в неравностойно положение; подпомагане адаптацията на работното място; повишаване качеството на предоставяните от Агенцията по заетостта услуги за заетост и обучение и др.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg