Предприятието, което осигурява временна работа (ПОВР), е регулирано в Кодекса на труда през 2011 г., като неговите права и задължения се различават значително от тези на посредника по наемане на работа.

ПОВР е лице, сключващо трудов договор с работник или служител, поради което при него има възникване на трудовото правоотношение. Отношенията с работника или служителя продължават да се развиват през целия период на съществуването на трудовото правоотношение, като всеки един притежава самостоятелни права и задължения.

Какви са основните ангажименти и правила за предприятията, които осигуряват временна работа спрямо законовите изисквания, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Кой има право да провежда обучения с ваучери на заети и безработни лица

Съгласно легалната дефиниция на ПОВР, това предприятие задължително трябва да е търговец. За придобиване на това качество предприятието следва да е регистрирано в търговския регистър, или юридическото лице да отговаря на изрично определените условия.

Регистрацията за извършване на дейност като ПОВР се извършва в Агенция по заетостта след подаване на определен образец, придружен с описаните в закона документи. Регистрацията се извършва след издаване на удостоверение за регистрация от министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него лице. Регистрацията на ПОВР е за срок от 5 години, след което тя трябва да се поднови.

istock
istock

Разликата между процедурите по регистрация е основно в изискванията към лицата. Например за ПОВР се изисква документ за застраховка или банкова гаранция в размер на двеста хиляди лева, която цели защита на работниците и служителите, встъпили в трудови правоотношения с предприятието, при евентуалната му ликвидация.

Право на сдружаване на работниците и служителите

Такова изискване няма спрямо посредника, поради обстоятелството, че това лице няма задължения към работниците и служителите след сключването на трудов договор между тях и работодателя. От друга страна обаче, за посредника има изискване за представяне на документи, удостоверяващи определено образование или трудов стаж, каквито не се изискват за регистрация на ПОВР.

Отнемането на регистрацията на ПОВР е свързано с прекратяване на трудовите правоотношения на работниците и служителите, изпратени на работа в предприятия ползватели.

Възникването на правоотношението между ПОВР и работника или служителя става чрез подписването на трудов договор по правилата на Кодекса на труда. От този момент възниква трудово правоотношение между лицата, което се прекратява по общите правила, уредени в закона, което означава, че възникването на правоотношението между страните възниква едва след като възникне трудово правоотношение.

Правоотношението между ПОВР и предприятията ползватели също се урежда в специални разпоредби в закона. Договорът между ПОВР и предприятие ползвател, се изпълнява през цялото време, докато е на работа изпратеният работник или служител.

Справка:

чл. 107р Кодекс на труда

в § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Кодекс на труда


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg