Към 7 септември 2021 година близо 30 000 лица в област Бургас пътуват всекидневно или по-рядко от населеното място, в което живеят, до населеното място, в което работят.

Всекидневните трудови мигранти представляват 19,5 на сто от всички заети лица на възраст 15 и повече навършени години. От тях в селата живеят 13 865 души или 46,7 на сто, а в градовете - 15 813, или 53 на сто, като преобладават мъжете в сравнение с жените. Данните са на Националния статистически институт и обхващат първите девет месеца на 2021 година.

Спад на обявите за работа

До началото на септември през същата година 5933 лица или 4,3 на сто работят предимно от вкъщи. Без фиксирано работно място са 6460 лица или 4,7 на сто, сочат данните на националната статистика. Най-висок е абсолютният брой и относителният дял на лицата, които работят в същото населено място, в което живеят - 93 551 (68,3 на сто). До населеното място, в което работят, пътуват 29 678 лица, или 21,7 на сто от анкетираните. Нисък остава броят на заетите, които пътуват извън страната - 1288 души. 

istock
istock

Сред работещите предимно от вкъщи най-висок е делът на лицата на възраст 30-39 навършени години или 27,8 на сто. При лицата, работещи без фиксирано работно място, преобладават тези на възраст 40 - 49 навършени години. Разпределението на заетите лица по степен на завършено образование и местонамиране на работното им място към 7 септември 2021 г. показва, че най-висок е делът на лицата с висше образование сред тези, които работят предимно от вкъщи - съответно 47 на сто от мъжете и 62 на сто от жените. Най-нисък е този дял при заетите мъже с висше образование без фиксирано работно място (22,2 на сто) и мъжете, които пътуват до друго населено място, за да работят (22,3 на сто). Най-висок е делът на лицата с основно образование сред мъжете и жените, които пътуват до друго населено място, за да работят - съответно 16,9 и 20,3 на сто.

4-дневна работна седмица искат 70% от хората, дори това да намали заплатата им

НСИ отчита още, че най-голям е потокът от трудови мигранти между градовете или близо 12 400 заети лица, което представлява 42 на сто от броя на всички трудови мигранти. Втори по обхват е потокът от селата към градовете - съответно 11 000 души или 38 на сто. Потокът от градовете към селата съставлява едва 11 на сто. Към 7 септември 2021 година 10 933 лица пътуват ежедневно или по-рядко от населеното място, в което живеят, в друго населено място, в което учат. Мобилните учащи представляват близо 22 на сто от всички учащи лица в областта.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg