От днес работодателите могат да кандидатстват за помощ за заетостта от държавата.

Тя предвижда държавата да поеме 60% от осигурителния доход на ратниците, а работодателят останалите 40 на сто, но само ако фирмата запази работните места въпреки кризата.

Фирмите трябва само да докажат, че приходите им от продажби са намалели с поне 20% през март 2020 г., спрямо март 2019 г. или че дейността им е била прекратена заради заповедта на здравния министър Кирил Ананиев от 13 март.

За да кандидатстват фирмите трябва да подадат в бюрото по труда, на чиято територия осъществяват дейност:
 
-          Заявление за изплащане на компенсации и декларации (по образец);
 
-          Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (по образец);
 
-          Заповед за преустановяване на работа.
 

istock
istock

Цялата информация за документи и стъпки може да видите на сайта на Агенция по заетостта в рубрика „Изплащане на компенсации за запазване на заетостта”.

Там можете да изтеглите образец на
  • Списък на работници и служители   - Образец на Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на постановлението (електронен формат);

Документи от работодатели, кандидатстващи за изплащане на компенсации по реда на ПМС 55/2020 г., ще се приемат във всички дирекции „Бюро по труда” в страната в периода от 31-ви март до 21-ви април 2020 г.

Заетостта започва да се възстановява в края на 2020 г.

Документи се изпращат и по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/, или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

istock
istock

При невъзможност за подаване на документите дистанционно, същите могат да се представят в съответната Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи.
 
Документите се разглеждат за съответствие или несъответствие с изискванията на ПМС №55/30.03.2020 г. в срок до 7 работни дни от подаването им, като за резултатите информация се предоставя на работодателя и Националния осигурителен институт.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg