Заплатите на инспекторския състав и техните ръководители в областта на летателната експлоатация, лицензирането на авиационния персонал и летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства да надвишава с до 60 на сто максималния размер на основната месечна заплата по нива и степени.

Това предвижда промяна в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Причината е, че възнагражденията на заетите в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна сериозно изостават от тези в частния сектор.

По данни на НСИ за 2018 г. за икономическа дейност въздушен транспорт средната годишна брутна работна заплата е била в размер на 38 455 лв., или 3 205 лв. месечно, а за спомагателни дейности във въздушния транспорт – в размер на 38 250 лв., или 3 188 лв. месечно.

От данните става ясно, че специализираният персонал в сектор въздушен транспорт получава удвоената стойност на средната месечна заплатата на всички лица, наети в сектора въздушен транспорт и спомагателни дейности във въздушния транспорт средна месечна заплата - т.е. в размер на 6 410 лв.

С колко ще се повишат заплатите в България през 2020 г.

При съпоставка на средната месечна заплата на специализирания персонал с възнагражденията на персонала, извършващ инспектиращи дейности (в отдели ЛЕЛАП и ЛГГВС) в ГД „ГВА“, се установява следното:

В съответствие с Класификатора на длъжностите в администрацията за длъжност „главен инспектор в ГД „ГВА“, 3-та степен, максималната основната месечна заплата е 2 900 лв.; за длъжност „старши инспектор в ГД „ГВА“, 3-та степен - 2 650 лв., а за длъжност „инспектор в ГД „ГВА“, 3-та степен - 2 500 лв.

istock
istock

С предлаганото увеличение от „до 60%“ на индивидуалните основни месечни заплати те могат да достигнат максимални нива на заплащане, както следва:

1. за длъжност „главен инспектор в ГД „ГВА“ - до 4 640 лв. Сравнено с удвоената сума на средната месечна работна заплата в авиационната индустрия в размер на 6 410 лв., която е приблизителна, се получава разлика на стойност 1 770 лв. в полза на авиационната индустрия;

2. за длъжност „старши инспектор в ГД „ГВА - до 4 240 лв. Сравнено с удвоената сума на средната месечна работна заплата в авиационната индустрия в размер на 6 410 лв., която е приблизителна, се получава разлика на стойност 2 170 лв. в полза на авиационната индустрия;

3. за длъжност „инспектор в ГД „ГВА“ - до 4 000 лв. Сравнено с удвоената сума на средната месечна работна заплата в авиационната индустрия в размер на 6 410 лв., която е приблизителна, се получава разлика на стойност 2 410 лв. в полза на авиационната индустрия.

Направеният анализ показва, че предложеното увеличение на възнаграждението от „до 60%“, доближава средните стойности възнагражденията на високо квалифицирания персонал с аналогична дейност в авиационната индустрия, което ще увеличи възможността на ГД „ГВА“ да наеме и задържи квалифицирани експерти за осъществяване на контролни функции по безопасност и сигурност в гражданското въздухоплаване, се посочва в мотивите за промяна на наредбата.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg