Над 16 на сто от фирмите предвиждат като мярка по време на кризата да пуснат служителите си в неплатен или платен отпуск.

Това са с 12% повече от резултатите през пролетта. Това показва проучване на Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) в България, проведено от 18 до 20 юни сред 60 фирми членове на ГБИТК.

15,49% от участниците в анкетата ще съкратят част от своя персонал, а други 19,72% намаляват своя производствен капацитет, за да спестят от допълнителните разходи.

Едва 12,69% от фирмите са готови да предоставят възможност за работа на половин работен ден, а останалите 35,21% (други) се спират на мерки като дистанционна работа, пренасочване на дейността или вътрешно преразпределение на работната им ръка. В този случай е налично двойно увеличение на отговорите.

В сравнение с анкетата през март, където по-голямата част от запитаните (30,77%) очакват значителен спад на своите продажби/приходи през 2020 г. в резултат на коронавируса, то в актуалната ситуация числата леко се изменят.

ГБИТК
ГБИТК

Значителен спад от повече от 30% очакват едва 21,28%. Други 21,28% от анкетираните заявяват, че все още не могат да преценят ситуацията и съответно последиците, които ги очакват. 16,92% от анкетираните фирми oчакват спад повече от 19,15%, а 12,77% спад повече от 50%.

Оставащите 21,28% предвиждат лек спад до 10%. Едва 4,26% от запитаните не очакват спад след края на извънредното положение, което в сравнение е 1% повече от началото на извънредното положение.

На въпроса „Оказва ли влияние коронавирусът върху Вашия бизнес в България“, 87,23% от анкетираните отговарят с „Да“ и 12,77% с „Не“.

Борисов: Бизнес климатът у нас се подобрява въпреки COVID-кризата

Тук може да се проследи тенденцията, че в сравнение с анкетата от март, фирмите, незасегнати от кризата, са се увеличили с около 5%. Този резултат се отразява и на начините, по които вирусът засяга предприемачеството - 23,31% усещат несигурност относно бъдещия бизнес и/или инвестиции.

Голяма част от участниците претърпяват загуби, поради анулирането на бизнес инициативи, делови срещи, панаири и събития (19,55%).

ГБИТК
ГБИТК

Недостигът на ликвидност (9.02%), спадът на търсенето на собствените продукти (17,29%), отсъствието на служители поради болест (3,76%), промяната на веригите за доставки (4,51%), както и ограничаването на пътуванията (15,79%) притесняват и пречат на нормалното развитие на бизнеса.

Други последици, които очакват фирмите, са затваряне на предприятия и прекратяване или пренасочване на дейността им (5,26%), което се препокрива с отговорите на участниците през март месец.

Фирмите се грижат за своите служители и работници в така създалата се ситуация. Повечето участници (22,98%) изпращат своите служители вкъщи на надомна работа и въвеждат т.н. „хоум офис“.

Останалите фирми ограничават командировките (19,25%), осигуряват предпазни медицински и хигиенни материали (24,84%), отменят участията си в публични мероприятия (20,50%), създават вътрешни комуникационни мрежи (11,18%) или предприемат различни мерки, в съответствие с тяхната фирмена култура (1,24%).

ГБИТК
ГБИТК

От 13.03.2020 г. до 14.05 българското правителство обяви извънредно положение заради коронавируса. За бизнес средата в България остават някои неизяснени въпроси.

Само 6,86% от анкетираните желаят да получат повече и формация относно възстановяването на заплатите съгласно Закона за здравето. Това са с 11% по-малко в сравнение с пролетта.

Други 23,53% искат да получат повече информация за мерките по време на форсмажорни обстоятелства и компенсациите на служители с намалено работно време.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg