Министърът на иновациите и растежа ще издава стартъп визи на чужденци от трети страни, които искат да реализират високотехнологичен проект у нас. Това предвижда проект на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен “Стартъп виза”, качен за обществено обсъждане.

Всеки проект ще се оценява по точкова система, като най-много – 3 точки ще се дават, ако проектът  е обезпечен със средства на заявителя до реализация на продажби. За целта предприемачът трябва да покаже банков документ, доказващ наличието за поне един месец на сума покриваща размера на 3, 6 или 12 минимални заплати в България.

Толкова точки ще носи и ако има финансовите прогнози залагат ръст на приходите два пъти за първите три години, има вече изградена клиентка мрежа или покаже договор за инвестиция с фонд за дялово и рисково инвестиране за не по-малко от 100 000 лева. За да получи стартъп виза, проектът трябва да събере минимум 9 точки от общо 17.

Издадените удостоверения ще се вписват в електронен регистър. Сега, за да получат разрешение за пребиваване в България гражданите на трети страни, желаещи да осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, следва в резултат на тази дейност са разкрият най-малко 10 работни места за български граждани на пълно работно време за срока на пребиваването, освен когато е уговорено друго в международен договор.

Чужденци ще получават стартъп виза у нас

Изискването е валидно за всеки един съдружник или управител поотделно. Така за стартъп компания с екип от 3-ма души, граждани на трети страни, за да пребивават у нас трябва да разкрият не по-малко от 30 работни места.

istock
istock

Наличието на критерий за наемане на определен брой служители от предприемачите,  желаещи да учредят стартъп компания се явява неконкурентно спрямо критериите на останалите европейски страни с подобни насърчителни програми, в които подобен критерий липсва, пише в мотивите към законопроекта.

С новата наредба се въвежда работеща процедура, която цели привличане на граждани на трети страни и впоследствие инвестиции в регистрирани в България дружества, развиващи продуктите и услугите с висока добавена стойност чрез предоставянето на възможност за получаване на разрешение за продължително пребиваване в България по процедура, подобна на действащите процедури в други страни-членки като Холандия, Франция, Естония, Финландия, Дания, Ирландия и др. Това ще постави България на световната стартъп сцена и ще превърне страната ни в притегателен център за стартиране на иновативен бизнес от чужденци и за създаване на компании, използващи високи технологии и развиващи научно-изследователска и развойна дейност.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg