Броят на семейните фирми в София намаляват, показват данни на статистиката. Семейните предприятия представляват значителна част от съществуващите европейски компании, които в голяма степен допринасят за развитието на Европейската икономика.

Активните предприятия в област София (столица), които декларират, че бизнесът им е семеен са 22 422 през 2022 г., за когато са последните данни. В сравнение с 2021 г. техния брой намалява със 100, а в сравнение с 2017 г. - с 951.

В столицата функционират 21.4% от активните фамилни фирми в страната, което я поставя на първо място. Броят на заетите в семейния бизнес в София е 86 118, или 24.4% от заетите лица в  активните фамилни предприятия в страната. В сравнение с 2021 г. техният брой намалява с 4 116, или с 4.6%, а в сравнение с 2017 г. - с 2 424, или с 2.7%.

Ръстът на заплатите проблем за семейните фирми

Според броя на заетите лица в активните фамилни предприятия София е на първо място в страната, следвана от област Пловдив с 41 305 заети лица, или 10.8%, и област Варна с 26 625 заети лица, или 6.9%.

В същото време общо фирмите, осъществявали дейност в София през 2022 г., са 127 144, което е с 2.4% повече в сравнение с 2021 година.

istock
istock

Микропредприятията (до 9 заети) са най-много – 117 952. Броят на малките предприятия (10 – 49 заети) е 7 356, на средните (50 – 249 заети) – 1 513, а на големите предприятия (над 250 заети) – 323.

Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия е  759 660, или с 2% повече  спрямо предходната година. С най-голям относителен дял е сектор  „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети “ – 23.7% от общия брой на заетите, следван от сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 14.8%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase