177 000 души са били заети в земеделието през 2020 г., като тук се включва семейна и несемейна работна сила, както и сезонни работници. Семейната работна сила и постоянно заетите в земеделието са 292 хил. лица.

Относителният дял на семейната неплатена работна ръка е 79%. Това показват данни от преброяването на земеделските стопанства, публикувано от Министерството на земеделието, храните и горите.

Близо една трета е делът на жените, управители на земеделски стопанства през 2020 г.,  като техният дял се увеличава с 5% спрямо 2010 г.
Отчита се положителна тенденция за увеличение на управителите на възраст между 25 и 54 години, което е за сметка на намалението на относителния дял на управителите над 55-годишна възраст.Относителният дял на лицата, заети в управлението на земеделски стопанства на 24 г. и по-малко, остава непроменен спрямо 2010 г.

Стопанствата в България са увеличили използваната земеделска площ (ИЗП) с 9 % през последните 10 години, показват още данните. В сравнение с анкетирането, проведено през 2010 г., когато използваната площ е била 3.62 млн. ха, през 2020 г. тя е 3.96 млн. ха. Средната площ на едно стопанство в страната нараства до 33 ха, при 10 ха, отчетена през 2010 г.

istock
istock

През 2020 г. обработваемата земя на открито e 3 318 600 ха. От тях близо 60 % са зърнено-житните култури, а техническите заемат 31%. Тенденцията към увеличаване на площите на зърнено-житните култури се запазва и през 2020 г. Те са с 11% повече спрямо 2010 г. и с 24% повече спрямо 2003 г. От зърнено-житните култури най-голям остава относителният дял на пшеницата, а от техническите – на слънчогледа.

Фермери против правилата за обезщетения при безработица

Животновъдните стопанства, отглеждащи селскостопански животни, птици и пчелни семейства, са около 71 500. В тях се отглеждат над 608 хил. говеда, 244 хил. кози, 1 276 800 овце и 642 хил. свине. Предварителните данни показват увеличение с 6% на говедата през 2020 г. в сравнение с 2010 г.

istock
istock

През 2020 г. средният брой на отглежданите животни в стопанствата е значително по-висок спрямо предходните периоди. При говедата увеличението достига до 20 животни на стопанство, на козите – до 21, на овцете – до 58, а на свинете – до 190.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg