земеделски стопанства

Земеделие

Колко плащат на работещите в земеделието у нас

Средната номинална работна заплата, която получават хората, заети в земеделието  варира в големи граници в отделните страни. Това показва доклада „Общ преглед на икономиката на ЕС“ на Европейската комисия. Заплатите ...

0

Земеделие

Без пари работят 80 на сто от заетите в семейни ферми

177 000 души са били заети в земеделието през 2020 г., като тук се включва семейна и несемейна работна сила, както и сезонни работници. Семейната работна сила и постоянно заетите в земеделието са 292 хил. ...

1