Средната номинална работна заплата, която получават хората, заети в земеделието  варира в големи граници в отделните страни. Това показва доклада „Общ преглед на икономиката на ЕС“ на Европейската комисия.

Заплатите са били най-високи в северозападна Европа на места като Дания (24,60 евро на час), Швеция (20,70-21,90 евро на час) , френските региони Ил дьо Франс и Шампан-Ардени (съответно 19,20 евро и 17,50 евро) и Холандия (17,10 евро).

В другия край на скалата са Румъния и България, които имаха най-ниските средни заплати на час (2,00 евро до 3,35 евро в зависимост от региона)
 

Между 2007 и 2018 г. средният доход на земеделското стопанство в ЕС е нараснал, достигайки 35 300 евро на стопанство. Най-висока е тази стойност в Словакия – 198 500 евро на стопанство през 2018 г., а най-ниска в Словения. България е по средата с малко над 40 000 евро на стопанство.

Този среден доход на стопанство е равен на брутния доход минус разходите, или по-точно сборът от продукция, плащания по първи и втори стълб, държавни помощи и счетоводен баланс минус междинно потребление, данъци върху земеделските стоки (данъците върху дохода не са включени) и амортизация на активите.
 
Земя под наем
 

Повече от половината от земеделските площи, използвани в ЕС, се отдават под наем (56%). И тук обаче има значителни разлики между държавите членки: в Словакия, България, Франция и Малта повече от 80% от земята е наета, докато в Ирландия и Португалия наетата земя е по-малко от една четвърт.

istock
istock

Средно нидерландските и датските ферми притежават най-висок размер на активите (съответно около 3 118 000 евро и 2 689 000 евро). Това се дължи на високите цени на земята и големия дял в тези страни на видове земеделие, които обикновено се нуждаят от значителни инвестиции, като животновъдство и градинарство. За разлика от тях стопанствата в Румъния са с най-ниска стойност на общите активи (55 000 евро), тъй като се характеризират с по-малко капиталоемки видове земеделие, техните ферми имат по-малък среден икономически размер и по-ниски цени на земята.

Без пари работят 80 на сто от заетите в семейни ферми

Специално за България от ЕК отчитат положителна тенденция, като стойността на активите във фермите са се увеличили двукратно в периода от 2007 до 2018 г. В класацията сме на шесто място отзад напред със средна стойност на активите под 250 000 евро на стопанство.
Възраст на стопаните
 

istock
istock

На ниво ЕС фермите с 40-годишни или по-млади управители имат средно най-ниски доходи. Когато се анализират данни на национално ниво обаче, в повечето държави членки най-ниският доход е регистриран във ферми, управлявани от мениджъри над 60 години. Тук има изключения, като сред тях е и България редом до Унгария, Литва и Полша. В тези страни Това се дължи на факта, че по-голямата част от младите земеделски производители са в държави с нива на доходи под средните.
 
От друга страна, в девет държави членки (Кипър, Чехия, Германия, Дания, Финландия, Франция, Хърватия, Холандия и Словакия) фермите, управлявани от млади фермери, имат най-висок доход.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg