83 са новите милионери у нас през последната година, показват последните данни на българската народна банка (БНБ) за декември 2016 г.

Така вече 762 българи вече имат на влог в личните си сметки над 1 млн. лв., а общата сума, която те притежават, възлиза на почти 1,9 млрд. лв. Това прави средно по 2,44 млн. лв. на човек.

Само през последните три месеца на миналата година броят на хората с милионни влогове е скочил с 48. В същото време депозантите с до 1000 лева са 6,9 млн. Общо те притежават в банките малко над 999 хил. лв. Така се оказва, че най-крупните вложители, макар и само 762 души у нас, имат с 861 млн. лв. повече от всички българи с влогове до хилядарка. Броят на сметките, в които има скътани до 1000 лв., за една година е намалял с почти 450 хил. и вече са 6,9 млн.

Данните на БНБ показват още, че броят на кредитите за над 1 млн. лв., изтеглени от физически лица от септември до декември на 2016 г., е 94 като общият им брой вече е 181. Изтеглената сума пък възлиза на 181 млн. лв.

Извън „кредитните“ милионери според статистиката на централната банка теглим най-много заеми до 1000 лв. Общият брой на тези кредити е над 1,3 млн., а общата им сума – 482 млн. лв. На второ място се нареждат заемите от 1000 до 2500 лв. - 372 хил. броя. 264 хил. са кредитите от 2500 до 5000 лв.

При фирмите се оказва, че те също най-често са търсели кредити до 1000 лв.

Към края на декември те са изтеглили от банките над 45 хил. такива заеми за общата сума от 7,3 млн. лв. Към края на миналата година фирмите са получили финансиране от трезорите за общо 30,7 млрд. лв., разпределени в 139 хил. заема. На годишна база броят им се увеличава с 4,1%, или с 5 464 броя.

Изтеглените кредити за над 1 млн. лв. възлизат на над 22,3 млрд. лв., като се регистрира ръст от 0,5% в сравнение с последните месеци на 2015 г. Броят пък им е 4 756. За разлика от най-големите фирмени заеми при влоговете на компаниите за над 1 млн. лв. от БНБ отчитат увеличение с 9,8% в рамките на една година. Те са нараснали с 252 до общо 2820. Сумата, която притежават търговците на тези влогове е общо 10,3 млрд. лв.

Вижте още: 

Производител на бира направи цяло село милионери 

Български жилища за милионери