Българинът кара основно на хляб и зарзават, както и на малко месо и плодове. Това показва последната статистика за потреблението на домакинствата у нас. Според нея средно на месец всеки от нас изяжда у дома 7,4 килограма хляб, 6 кила зеленчуци, 2,7 кг месо и 2,6 килограма плодове.

Киселото мляко се нарежда на пето място

по консумация сред основните хранителни продукти с 2,5 кг на човек месечно. Веднага след него идват картофите с малко под 2 кила. При сиренето средното месечно потребление е 1 кг на човек. Толкова е и средната консумация на колбаси.

За да преживява, българинът харчи средно по 359 лева на месец, сочат още данните на НСИ. За второто тримесечие общият разход средно на лице е 1076 лв., а на домакинство – 2533 лв. Спрямо същото тримесечие на 2015 година той бележи спад с 1,5 на сто.

Една трета от всичките ни харчове са за храна

близо 17% са разходите ни за жилище и 11 на сто за транспорт и съобщения.

През второто тримесечие доходите ни са превишили разходите ни със 163 лв., показват още статистическите данни. Средният доход на човек от населението е 1239 лева, а на домакинство - 2916 лв. 

В сравнение със същото тримесечие на 2015 г. от НСИ отчитат, че средният доход е нараснал с 3 на сто. 55 на сто от доходите на домакинствата се формират от заплатите, които носят у дома работещите членове. 30 на сто обаче идват от пенсиите на възрастните хора. Доходите от самостоятелна заетост са 6 от средния доход, а 3,7% от него се формира от социални обезщетения и помощи.