В резултат на динамиката на приходите и разходите на домакинствата склонността им да спестяват се повишава през първото тримесечие на 2023 г. спрямо края на 2022 г., но това се дължи изцяло на сезонността при този показател.

При сезонно изгладените данни склонността на домакинствата да спестяват част от получения си доход се понижава до 9.6% през първото тримесечие на 2023 г. спрямо 10.5% през четвъртото тримесечие на 2022 г., е извод в доклада на БНБ „Икономически преглед“.

Според експертите това понижение може да се обясни с все още ниските стимули за спестяване предвид отрицателните реални лихвени проценти по депозитите за домакинствата.

В същото време натрупаният размер на нетните активи на домакинствата в банковата система в края на първото тримесечие на 2023 г. се повишава спрямо края на 2022 г., което се дължи на продължаващото нарастване на депозитите на домакинствата, независимо от отрицателните реални лихвени проценти по депозитите. Последното може да се обясни с ограничените алтернативи за инвестиране на натрупаните от домакинствата спестявания, посочват експертите.

В сектора на домакинствата тенденцията към ускоряване на годишния растежна депозитите, започнала през третото тримесечие на 2022 г., продължава и през първите пет месеца на 2023 г., като в края на май 2023 г. растежът възлиза на 10% (8.3% през декември 2022 г.).

Банките затягат отпускането на кредити

„Продължаващото нарастване на заплатите и запазването на предпочитанията на домакинствата за спестяване в банковата система са основни фактори, които подкрепят възходящата динамика на депозитите на домакинствата. Потенциално влияние за нарастването на депозитите на домакинствата оказва също отменената през третото тримесечие на 2022 г. такса за поддържане на парични наличности над определен размер от страна на големите търговски банки“, посочват от БНБ.

istock
istock

През първите пет месеца на 2023 г. годишният растеж на депозитите на неправителствения сектор в банковата система се запази висок, но започна постепенно да се забавя поради по-ниския темп на нарастване на депозитите на нефинансовите предприятия. Същевременно продължаващото нарастване на доходите от труд и запазването на предпочитанията на домакинствата за спестяване в банковата система са основни фактори, които подкрепят ускоряването на растежа на депозитите на домакинствата, пише още в доклада.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg