680 българи имат на влог над 1 млн. лв., показват данните на БНБ към декември 2015 г. Според тях в рамките на една година броят на депозитните милионери е скочил с 65. Общата сума, която те държат на влог е 1,68 млрд. лв. Това прави средно по 2,47 млн. лв. на човек.

Само за последните три месеца на 2015 г. броят на хората с милионни влогове е скочил с 69. В същото време депозантите с до 1000 лева са 7,3 млн. Общо те притежават в банките 1,03 млрд. лв.

Така се оказва, че най-крупните вложители, макар и само 680 души у нас, имат с 650 млн. лв. повече от всички българи с влогове до 1000 лв.

Данните на БНБ показват още, че броят на кредитите за над 1 млн. лв., изтеглени от физически лица от септември до декември на 2015 г., е 87. Изтеглената сума е 157 млн. лв. Броят им спрямо предходните 3 месеца намалява със 17, а в сравнение с 2014 г. броят им се е увеличил едва с 5.

Извън „кредитните“ милионери според статистиката на централната банка теглим най-много заеми до 1000 лв. Общият брой на тези кредити е над 1,2 млн., а общата им сума – 442,5 млн. лв.

На второ място се нареждат заемите от 1000 до 2500 лв. - 438 хил. броя. 288 хил. кредитите от 2500 до 5000 лв.

При фирмите се оказва, че те също най-често са търсели кредити до 1000 лв. За цялата минала година те са изтеглили от банките 39 хил. такива заеми за общата сума от близо 7 млн. лв.

Към края на миналата година фирмите са получили финансиране от трезорите за общо 30 млрд. лв., разпределени в 133,7 хил. заема. На годишна база броят им пада с 0,4%.

Изтеглените кредити за над 1 млн. лв. възлизат на над 22 млрд. лв., като се регистрира спад от 2% в сравнение с последните месеци на 2014 г. Броят им е 4 666.

За разлика от най-големите фирмени заеми при влоговете на компаниите над 1 млн. лв. от БНБ отчитат увеличение с 21% в рамките на една година. Те са нараснали с 445 до общо 2568. Сумата, която притежават търговците на тези влогове е общо 9,8 млрд. лв.