България е страната членка на Европейския съюз (ЕС) с най-висок дял граждани, живели в тежки материални условия през 2008, показва статистиката на "Евростат". През 2008 г. 116 млн. души в Европейския съюз са били засегнати от поне една от три форми на социално изключване.

Това са рискът от бедност, тежките материални условия и животът в домакинства, които използват трудовия си потенциал в ниска степен.

Близо 81 млн. души в ЕС или 17% от гражданите му през 2008 г. са били застрашени от бедност.

Най-високи нива на риск от бедност след социални размествания са отчетени в Латвия (26% от населението), Румъния (23%) и България (21%), а най-ниски - в Чехия (9%), Холандия и Словакия (по 11%).

От жителите на ЕС 42 млн. души или 8% живели в тежки материални условия,

което означава, че нямат достатъчно средства, за да си плащат сметките, да отопляват достатъчно жилищата си, нямат кола или телефон.

По този показател България е на първо място с 41% от населението, следвана от Румъния с 33%, а най-ниско е равнището в Люксембург, Швеция, Холандия, Дания и Испания (под 3%).

Третата форма на социално изключване обхваща хора от домакинства, в които през отчетната година възрастните са използвали под 20% от общия си трудов потенциал.

По този показател първите места се заемат от Ирландия (14%), Унгария, Белгия и Германия (по 12%), а последните - от Кипър (4%), Люксембург, Латвия, Литва, Словакия, Естония и Швеция (по 5%).

Близо 116 души или около 25% от европейските граждани са били засегнати поне от една от трите форми на социално изключване.

Нивата са най-високи в България – 45% от населението, Румъния – 44%, Латвия – 34%, и Полша – 31%, а най-ниски - в Холандия, Швеция и Чехия с по 15% и Люксембург и Дания с по 16%.

От всички три форми през 2008 г. в ЕС са били засегнати 7 млн. европейци или 1,4 от европейското население.

Най-високи са равнищата отново в България – 4% и Унгария – 3%, а най-ниски - в Люксембург, Швеция, Дания, Испания и Холандия – по 0,5% или по-малко.