От 100 на 1000 лева да се увеличи глобата за разхождане на агресивно куче без намордник, гласуваха единодушно на първо четене депутатите от земеделската комисия в Парламента. Промените са предложени от ГЕРБ и са залегнали в Закона за ветеринаромедицинската дейност.

Те предвиждат още глоба от 300 лева за куче без повод, което е над 5 килограма.

Според Явор Гечев от фондация "Четири лапи" обаче измененията в закона за безсмислени, като изтъква две причини. Първата е, че дублират сходни текстове за увеличаване на санкциите, които са заложени в Закона за защита на животните. Втората причина според Гечев е, че увеличение на глобите няма да помогне, докато не се засили контролът, който към момента е в ръцете на местната власт.

Въпреки мнението на неправителствените организации, законодателите приеха предложените промени с 21 гласа "за" и нито един "против" или "въздържал се" .