Глобите за нарушения по пътищата вече могат да се плащат онлайн. На заседание на транспортната комисия в парламента шефът на "Пътната полиция" комисар Бойко Рановски обяви, че от 1 юли системата работи.

Порталът e-uslugi.mvr.bg съдържа още 34 електронни услуги. За голямата част от тях обаче се изисква електронен подпис. Плащането на глоби обаче е достъпно и без него. Проверката за задължение обаче може да се направи само ако са връчени фишове, актове или наказателни постановления. Системата работи само с номерата на тези документи и няма възможност да се проверява по ЕГН или номер на шофьорска книжка. 

Вчера депутатите в комисията приеха поредна порция промени в пътния закон. Те решиха да се опрости процедурата за връчване на документ за извършено нарушение и налагане на съответната глоба. 

"Сега пътните полицаи издават фишове само за маловажни нарушения и с глоба до 50 лв. За всички други се съставя акт и след това се издава наказателно постановление. И започва издирване на нарушителя за връчването му. С приемането на тези промени на водача няма да се издава акт и да му се отнема контролният талон. Ако шофьорът се съгласи с извършеното нарушение, за него процедурата приключва, но ако има възражение, старата процедура остава", обясни още Рановски.

Друг пример е преминаването на червен сигнал - нарушението се наказва с глоба от 100 лв., не можеш да минеш с фиш, трябва да се състави акт, следва наказателно постановление. Ако облекчената процедура бъде записана в закона, това нарушение ще може да се наказва само с фиш, в случай че нарушителят не го оспорва. 

При неправилно паркиране ще се поставя уведомление на автомобила - така ще се счита за връчен фишът за нарушението. След това ще се изпраща и по пощата на собственика. "Нашите служители няма да обикалят и "охраняват" автомобилите на някои, докато те си пият питието в съседно заведение", коментира Рановски. Ако шофьорът е на място и признае нарушението, ще му бъде връчен фиш.