Покачването при цените на дребно отново мина 2%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за февруари.

Освен сезонното поскъпване на стоките и услугите, свързани със зимния туристически сезон, както и поскъпването на енергията и свързаните с нея стоки и услуги, през февруари се наблюдава ръст на цените и комуналните услуги, наемите и др.

В последните шест месеца годишната инфлацията е твърдо над 2%, като само през януари имаше забавяне до 1.75%.На месечна база (февруари спрямо януари) инфлацията остава около 0.3%. Повишение се отчита при хранителни продукти и безалкохолни, алкохола, тютюневите изделия. Поевтиняване има при облеклата и обувките, разходите за жилище, вода, електроенергия, газ и други горива.