Ужас! Отивам до магазина днес да напазарувам за вечеря и какво се случва? Реших да платя с дебитната си карта и касиерът ми казва, че в картата няма наличност. Но как така, та аз онзи ден проверявах сметката си и всичко беше наред. Изглежда съм станал жертва на кражба. Най-важното нещо в такива случаи е да не изпадам в паника, а да обмисля какви възможности имам пред мен, за да защитя нарушените си права.

Какво да направя, ако някой е източил дебитната ми карта?

Първото нещо, което трябва да направя, е незабавно да отида до банката издател и да подам жалба за извършената така наречена “неразрешена платежна операция” или директно да се обадя на телефона, изписан на гърба на дебитната ми карта. Това са случаите, в които някой е изтеглил пари от моята сметка, без да съм му давал нито банкова карта, нито пин код, нито каквото и да е. След като съм уведомил за проблема, банката издател е длъжна да проучи и да събере информация за автентичността на транзакцията, нейното точно регистриране (т.е. къде са изтеглени парите ми, в колко часа, каква е сумата и др.), както и дали не се дължи на възникнала техническа повреда на самата банка.

Случвало ми се е нито един банкомат (без значение на коя банка е) да не ми приема картата, поради някакъв технически проблем, профилактика и прочее. Възможно е сега да се случва нещо подобно. Отговор на жалбата си трябва да получа между 15 и 35 работни дни, в който да разбера какво се е случило и дали парите ми ще бъдат възстановени. Банката е длъжна да се произнесе! Докато чакам решението трябва да намеря и да прочета всички документи, които са ми дали от банката при издаване на картата, а по – точно “Общите условия” (да, онези листи, които тогава подписах, без да ги погледна). Там ще видя какви са моите права и задължения, каква отговорност носи банката и как се постъпва в подобни случаи. 

pixabay.com

Следващи стъпки

След като се запознах с информацията малко се успокоих и обнадеждих. Има шанс да ми бъде възстановена цялата сума, като наличността по картата ми ще бъде такава, каквато е била преди кражбата. Ако обаче са ми източили сума до 100 лв., ще понеса всички загуби. Условието е аз да съм изпълнил следните задължения:

- да съм използвал картата си в съответствие с условията, за които е издадена; 
- да съм уведомил банката незабавно след като съм узнал, че липсват пари по сметката ми; 
- след получаване на картата да съм предприел всички необходими действия за запазване данните й – да не записвам PIN кода си върху картата, да не го споделям с никого, да не го записвам на листче и да го държа в близост до картата (напр. в портмонето си) и други. 
Дали съм бил добросъвестен, или не, според банката, ще разбера, когато получа отговора на жалбата си. Ако преценят, че съм бил коректен, още до края на следващия ден ще получа цялата изчезнала сума. Ако преценят, че не съм изпълнил задълженията или решат, че съм причинил загубата чрез измама, няма да ми възстановят сумата. Нещо повече – ще сезират компетентните органи, ако решат, че съм извършил престъпление.

А имам ли друга опция, ако банката ми откаже възстановяване?

Банката реши, че не съм си опазил добре персоналните данни на дебитната карта и няма да ми даде нито стотинка. Но заедно с това ме уведоми, че мога да отнеса въпроса си пред Помирителната комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите. Тя е орган за алтернативно решаване на спорове (производството пред нея се развива извънсъдебно). Мога да подам заявление до Комисията и в случай че банката не отговори на жалбата ми в срок.

NB! Не мога да отнеса спора пред Комисията, ако първо не съм се опитал да го разреша с банката издател.

Как да подам жалба до Помирителната комисия за платежни спорове?

За целта трябва да подам писмено заявление до Комисията или да вляза тук и да сигнализирам онлайн. Разглеждането на спора е безплатно, но направените от мен разноски поемам лично – например за адвокат, вещо лице. Заявлението трябва да е на български език и да съдържа:

- наименованието на комисията;
- трите ми имена по лична карта и ЕГН;
- наименованието, седалището и адресът на банката издател на дебитната ми карта;
- изложение на фактите и формулиране на искането – тук трябва да опиша какво се е случило, защо се е стигнало до подаване на заявлението  и какво искам от Комисията;
- изброяване на документите, които съм приложил – всички документи, необходими на комисията да изясни случая, както и решението на банката;
- моят подпис. 

pixabay.com

Към заявлението трябва да попълня и няколко декларации, за да докажа, че:

- съм подал жалба и не ми е отговорено в срок – само ако съм в тази хипотеза; 
- не съм отнесъл спора за решаване пред съд или друг орган за извънсъдебно решаване на спорове; 
- не съм подписал споразумение с банката за решаване на спора. 

Подадох жалбата. И сега какво?

- Ако възникне проблем с набора от документи, Комисията ще ме уведоми, че трябва да отстраня нередовностите в определен срок. 

Не изпълня ли указанията, помирително производство няма да се образува. 

- След като се съберат всички документи, становища и доказателства, Комисията има двумесечен срок, за да се произнесе с предложение.

Мога да присъствам при разглеждането на спора, единствено ако комисията прецени, че това е необходимо. 

- Комисията се произнася по въпроса с помирително предложение, с което предлага на мен и на банката как можем да разрешим спора си. 
- Ако сме съгласни с него, можем да го приемем с писмено изявление пред Комисията до 10 дни. По този начин предложението ще придобие сила на споразумение. Това означава, че ако банката не изпълнени поетите с него задължения, мога да я изправя и пред съда. 

NB! Без значение дали съм приел или отхвърлил предложението на Комисията, нямам право да поискам повторно разглеждане на същия спор.

Независимо от изхода на производството, мога да отправя спора си и по съдебен ред.

Защо пред Комисията, а не пред съда?

Предимството на производството пред Помирителната комисия за платежни спорове е, че се развива за сравнително кратко и бързо време, а освен това е и безплатно. Въпреки това винаги имам възможност да се обърна към съда, ако това е моят избор и ако така ще се чувствам по-сигурен за приключване на спора в моя полза.

Полицията ще ми помогне ли?

Да, мога да защитя правата си и пред полицията. Източването на банкови карти е престъпление. Те ще извършат свое разследване и също ще изискат справки от банката. По този начин ще разбера и кой е откраднал от мен.

Как мога да се защитя?

Не съм застрахован срещу източване на дебитната ми карта, но мога да намаля риска, като спазвам няколко неща:  

- да закривам цифрите при въвеждане на PIN кода си, когато тегля пари от банкомат или плащам в магазин посредством пос терминал;
- да не казвам на никого какъв е кода на картата ми, както и да не я давам;
- да избера този онлайн магазин, който е всеобщо познат и известен, защото давайки данните на дебитната си карта в непознат сайт поемам риск за финансовата си сигурност;
- да тегля пари от по-нови банкомати, разположени на главни и добре осветени улици – рискът от опорочаване на устройството е по – малък.

Има банки, които предлагат на клиентите си застраховка в случай на неразрешени платежни операции, извършени с дебитна или кредитна карта.  Най – добре е да проверя на интернет страницата на моята банка издател или да отида в съответния клон. Там ще разбера дали мога да повиша сигурността си срещу източване на карти и при какви условия.