Преди две години в статията „Как да запазим парите си във времето?” говорихме за връзката между поскъпването на цените, доходността и реалната лихва. За този период мнозина се увериха, че зад възможността за по-висок доход винаги стои съответното по-високо ниво на риск. Коментарите са излишни, а съветът е един: Не дръжте всичко на едно място!

Ако не вярвате, че това е правилно вземете пример от природата. Животните се презапасяват. Така, както и ние. Те съхраняват храна - ние пари. Някои от тях поставят събраното на специално избрани пунктове, за да узрее и след време да е годно за ядене. Ние също: търсим най-добрите места за парите си, като се стараем същите да подобрят или запазят качествата си – разбирай покупателната сила.

Редица видове обаче, съхраняват запасите си в различни области с една единствена цел – да запазят събраното от погледите на себеподобните. Ние, хората, често пренебрегваме това природно правило. Било то от прекалена доверчивост, било от незнание или заради стадното поведение характерно за групите.

Как да се предпазим? Да приемем, че на пазара съществуват само три възможности: депозит в банка, инвестиция във взаимен фонд и инвестиция в недвижим имот. Освен, че в някои случаи е умно да разпределим между изброените, проява на финансова зрялост е да подберем доставчиците:

- При депозит в банка – разпръснете сумите в повече от една институция;

- При взаимен фонд – за идентични предложения потърсете там , където исторически е поеман по-нисък риск. Тук всеки трябва да знае, че данните от миналото не са гаранция за развитието на инвестицията в бъдеще;

- При недвижими имоти – ако разполагате с достатъчно ресурс, разпределете между различни видове. Земеделската земя носи рента, но има тежки стопански години. Жилищните и офис площите предполагат доход от наем, но за сметка на това поддръжката и данъците не са за пренебрегване.

Независимо от избора е добре да знаете при какви обстоятелства личното богатство нараства. За коректност на примера се абстрахирайте от възможното изменение на цените на активите във времето. Обърнете внимание на незабавният ефект от изброените действия:

- Покупка на актив със спестени пари – общото богатството не се увеличава;

- Покупка на актив от текущия доход или спестяване – нетното състояние расте;

- Предсрочно погасяване на задължение със спестени пари – моменталният ефект върху богатството е нулев. Точно, както в първия пример. Но! Паричният поток се оздравява и имате шанс да постигнете финансова свобода и независимост.

Попитахме автора следва ли собствените си съвети?Получихме следният отговор: „Старая се, но не винаги успявам! Семейните финанси, знаете, не са лесна работа. Въпреки всичко се стремя:

- да използвам по-евтини заеми и при първа възможност да ги връщам предсрочно;

- да поддържам финансов буфер (запас от пари) за 3 до 6 месеца напред;

да харча личните си средства все едно са взети на заем. Т.е. да съблюдавам разбирането за добър и лош дълг”;

Видяхте, че съхранението на парите във времето не е задача с едно неизвестно. Нужна е разумна подредба на целите и желанията, повече четене и разбира се - щипка късмет.