Електронен калкулатор ще помага на граждани и представители на фирми да изчисляват онлайн колко ще им струва дадена услуга на столичното направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ).

Предварителните разчети засягат 99 услуги, повечето от които не са с фиксирана цена, а само с такса, която зависи от различни параметри като срок за изпълнение и местоположение на обекта. Калкулаторът може да бъде използван след избор на определена услуга от сайта на НАГ.

"Възможността да се предвидят ясно разходите е от изключителна важност за всеки гражданин или фирма и с новата ни технологична система ние ще им позволим правилно да планират своите проекти", отбеляза главният архитект на София Здравко Здравков.

Параметрите за пресмятане на цената на дадена услуга са няколко вида: разгъната застроена площ, линейни метри, брой имоти и брой точки, но и списъци с предефинирани стойности, като например сграда, плътна ограда на урегулирани поземлени имоти с височина от 0.60 м до 2.20 м и т.н.

След като бъдат въведени параметрите за имота, системата изчислява таксата за конкретния потребител в зависимост от избраните и въведени от него стойности.

Таксата на специфичните услуги зависи и от зоната на строителните граници на Столичната община. Проектът включва още и карта с геореферирани зони на строителни граници, действащите общ устройствен план и подробни устройствени планове и регулация, както и кадастрален план и административна карта.

Чрез интерактивната карта могат да бъдат извършени търсения по различни параметри като адрес, данни по регулация, данни по кадастрален план, административни актове. Така всеки гражданин или представител на фирма може да провери в коя зона се намира имотът, обект на търсената услуга.