Telekom Austria, собственик на Мобилтел ЕАД, обяви, че очаква засилване на ценовата конкуренция на основните си пазари.

Предишните прогнози бяха за отслабване на конкурентния натиск заради консолидацията на пазарните участници през последните години. Но регулациите и навлизането на нови участници променят ситуацията.

"На основните пазари на групата като Австрия, България и Хърватия, ценовият натиск в мобилния бизнес ще се изостри допълнително заради интензивна конкуренция", се казва в комюнике, публикувано днес от Reuters.

Най-големият австрийски телекомуникационен оператор отчете 7% спад за първото тримесечие на приходите от основната си дейност, като за цялата финансова година от компанията прогнозират свиване на продажбите до 4.10 милиарда евро от 4.3 милиарда през миналата година.

Тримесечната печалба преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация (EBITDA) намалява до 337 милиона евро, което все пак е над очакванията за 323 милиона евро.

Групата обяви, че средният приход от потребител се е свил в Австрия, Хърватия и България, въпреки че продажбите като цяло остават стабилни, но това се дължи основно на значително подобрение на маржините в Беларус и придобиването на австрийския оператор Yesss, който предлага услуги в ниския ценови сегмент.

Telekom Austria, в която мексиканският магнат Карлос Слим с America Movil стана основен акционер през миналата година, отчита, че оперативните разходи нарастват с 18.0 милиона евро, тъй като компанията харчи все повече за субсидиране на скъпи телефони, опитвайки се да запази платежоспособните си клиенти.