Българите, които държат над 1 млн. лв. на влог в банка, са намалели със 119 в рамките на една година. 

Така към края на миналата година депозитните милионери у нас наброяват 615. Само за последните три месеца на 2014 г. техният брой е намалял със 70. От БНБ отчитат спад на влоговете и над 200 хил. лв.

Едно от обясненията за това е фалитът на КТБ, след който хората с големи депозити започнаха да ги раздробяват на влогове до гарантирания размер от 100 хил. евро.

Затова е и обясним сериозният ръст на депозитите за суми между 100 и 200 хил. лв., който се наблюдава за последното тримесечие на миналата година. В сравнение със същото тримесечие на миналата година техният брой скача с 14,4%, а стойността им – със 17,6 на сто до 4,8 млрд. лв.

Към края на декември миналата година депозитите на домакинствата са стигнали рекордните 39,266 млрд. лв. На годишна база това е увеличение с 4,2 на сто. Като към тях се прибавят и влоговете на фирмите, общата сума на депозитите в банките стигат 54,6 млрд. лв.

В същото време банките са раздали като заеми 49,487 млрд. лв. Това е понижение с 8 на сто.