Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в универсален пенсионен фонд - т.е. за втора пенсия, възлизат на 2871.14 лева. Това сочат данните на фондовете, обявени от Комисията за финансов надзор.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2017 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в КФН.

Публикувани са данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.12.2017 г.

Средно мъжете са натрупали по 3003 лева, а жените - 2731 лева, показват данните към края на миналата година.

В универсалните фондове се осигуряват всички лица, родени след 31.12.1959 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2017 г. е 4 587 723 души, като нараства спрямо 31.12.2016 г. с 2,57 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2017 г. са акумулирани нетни активи на стойност 12 663 154 хил. лв. В сравнение с края на 2016 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 17,72 на сто. 

Вноската за пенсия се вдига с 1%, минималните осигуровки - с 6.8% 

 

Пенсия след 2019 г. - само с данни от регистъра 

 

Минималната пенсия у нас вече е 200 лв.

 

По предварителни данни общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2017 г. възлизат на 183 823 хил. лв. Общият нетен финансов резултат на дружествата за 2017 г. е в размер на 61 690 хил. лв.

Лицата, които се осигуряват за трета пенсия - в доброволните пенсионни фондове, са натрупали средно по 1698.96 лева.