Клиентите в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) стават все по-разнородни по отношение на своите нагласи и предпочитания. Това е изводът от изследване, проведено от GfK Австрия, което идентифицира шест различни групи индивидуални клиенти.

Фактът, че така наречените "неспокойни спестовници" са най-големият сегмент във всички страни от ЦИЕ, показва доколко водеща роля играе сигурността.

Представителите на групата на "неспокойните спестовници" в много по-голяма степен предпочитат да заделят средства "за черни дни"; от друга страна обаче, те не обичат да вземат заеми. Като цяло, представителите на тази група харчат пари в най-малка степен и твърде колебливо по отношение на потребителски стоки. Това поведение отразява необходимостта от сигурност, която като цяло е очевидна за цяла Централна и Източна Европа.

Другата група, т.нар. "предпазливи", също отдава голямо значение на сигурността: подобно на "неспокойните спестовници", те са склонни да си създадат фонд "за черни дни" и имат негативно отношение към кредитите. За разлика от "неспокойните спестовници" обаче, те не се притесняват за обезпечаването на старините си, тъй като обикновено са се погрижили за това навреме.

"Предпазливите" ценят в най-голяма степен персоналната консултация и надеждната връзка със своята основна банка. Този сегмент играе важна роля в Австрия, като в Унгария и в Чехия също има определена тежест. Във всички други страни от Централна и Източна Европа тази група е слабо представена.

Не за всички обаче сигурността има толкова голямо значение: най-вече младите хора са по-слабо загрижени за финансовото си бъдеще, констатира изследването на GfK. Може да се каже, че те се отнасят безгрижно, но оптимистично към него. Групата на "неопитните" е втората по големина група във всички страни от ЦИЕ с изключение на Австрия и Чехия.

"Неопитните" рядко стигат до мисълта за спестяване или инвестиране.

"Харчещите" имат незначителна роля. За разлика от "неспокойните спестовници", групата на "харчещите" все още се наслаждава на харченето на пари за потребителски стоки. Те са готови дори да изтеглят кредит, за да финансират своите покупки. В случай, че "харчещите" все пак решат да спестят пари, процентът на възвращаемост е най-важният аспект за тях, докато сигурността е на второ място.

"Безразличните" изобщо не се интересуват от финансови въпроси и новини. Те предпочитат да харчат пред това да спестяват и не се притесняват за обезпечаването на старините си. "Безразличните" не са много важен сегмент за Австрия и Балтийските държави, от друга страна в Югоизточна Европа е налице значителен дял от тази група.

Шестата група - "разчитащите на себе си", могат да се дефинират като хора, които управляват своите финансови въпроси самостоятелно и следят финансовите новини във вестниците или онлайн. Тази група се среща рядко сред индивидуалните банкови клиенти в цяла Централна и Източна Европа. Ако изобщо ги има, това са предимно самонаети лица, мъже на средна възраст с добро образование и висок доход.

Тези резултати показват, че поради големите разлики в поведението и нагласите на отделните типове клиенти, не би било коректно да се говори за "клиента" като цяло. Маркетинг, насочен към целевата група, трябва да има предвид нуждите на различните типове клиенти и тяхната нагласа спрямо риска.