Броят на депозитите за над 1 милион лева в банките се е увеличил с 24 за третото тримесечие, като е достигнал 611. Това са оповестени вчера данни на БНБ за спестяванията на населението към края на септември. 

В тази графа освен домакинствата влизат и еднолични търговци, самонаети лица, предприемачи. Общата стойност на депозитите над милион е 1.516 млрд. лв., като средно на един депозит има 2.48 млн. лв. Към края на третото тримесечие влоговете на българите са намалели като брой, но парите в тях са се увеличили. 

Влоговете в банките са се свили с 3425 за последните 3 месеца, но сумата в тях е набъбнала с 497 млн. лв. Към края на септември домакинствата у нас държат в банките над 41.078 млрд. лв.

Преди повече от година - след кризата с КТБ, започна масово раздробяване на големи депозити, които не са защитени по Закона за гарантиране на влоговете. Сега обаче отново се забелязва ръст на големите депозити. Интересна е тенденцията за увеличаването на депозитите между 200 и 500 хил. лв. В същото време намаляват всички депозити до 5 хил. лв.

В момента в банките има 7.470 млн. дребни депозита със суми до 1000 лв. Общата им стойност е малко над 1.015 млрд. лв. Най-много са парите в депозити между 10 и 20 хил. лв. В тях българите държат над 6.392 млрд. лв. В сметки между 50 и 100 хил. лв. са вложени 6.317 млрд. лв.

Депозитите на фирмите в края на септември са 555 хил. броя в края, като в тях са вложени 16.825 млрд. лв. От средата на 2015 г. до края на деветия месец фирмените влогове са се увеличили с 973.9 млн. лв. 

Най-голям ръст има при влоговете над 1 млн. лв. За три месеца българските компании са вкарали в банките у нас нови 526.6 млн. лв.