Нови такси за събирането на дългове за държавните и частните съдебни изпълнители, предлага Министерството на правосъдието.

Повечето от сумите, които кредиторите и длъжниците плащат, се намаляват, но има и ръст на някои от тарифите. 

Голямото облекчение за гражданите и бизнеса дойде още през юли 2012 г., когато със закон беше забранено на изпълнителите да прибират като такси повече от 10% от дълга. От 1 януари пък бяха въведени електронните запори, с които за замразяването на сметки на длъжника се плащат 15 лв., без значение до колко банки е писал съдебният изпълнител.

Без е-запорите таксата за блокиране на банкови сметки достигаше 540 лв. Правосъдното министерство предлага да се намали тарифата за публична продажба на делбен имот. Сега съдебният изпълнител получава 1,5% от цената му, а с измененията таксата му ще падне на 1 на сто.

Освен това се регламентира, че таксата за опис на делбен имот се начислява върху данъчната оценка. С по 5 лв. се намалява и тарифата за събран дълг. За върнати до 100 лв. на кредитора досега се дължаха 15 лв. на изпълнителя, а вече ще са 10 лв. 

Има обаче и такси, които ще скочат, при това значително. В момента купилият имот на търг от съдебен изпълнител може да плати максимум 3000 лв., за да го получи. Правосъдното министерство предлага този таван да стане 6000 лв. Увеличават се и таксите за получаване на препис от изпълнително дело - от 20 лв. на 30 лв.

По-скъпо ще е и т.нар. разпределение. До него се стига, когато длъжникът има няколко кредитори и няма достатъчно имущество, за да се плати на всички. Тогава изпълнителят прави сметка за разпределянето на събраните пари между всички. В момента изготвянето струва 30 лв., а сега ще скочи на 50 лв.

Новите такси ще влязат в сила, след като бъдат одобрени от Министерския съвет.