Сушата и лошата реколта от слънчоглед вече се отразиха на цените на олиото. За половин година стойностите му се покачиха с 20%, а само за две седмици цената му е нараснала с 5%.

Според проучване, изготвено на базата на седмичните анализи на Министерството на земеделието и храните, в рамките на първото полугодие от 2012 г. цената на олиото се е увеличила със 7 стотинки за литър и през седмия месец от годината тя продължи да се покачва. Така в края на юли олиото отбеляза увеличение с 3 стотинки, достигайки търговска стойност от 3,04 лева за литър.

„Цена на едро означава себестойността от преработвател. Това е цената на производителя с около 12% надценка за търговеца на едро. Оттам имаме още едно междинно звено - прекупвач и до магазина, където се формира една по-сериозна надценка от порядъка на 30-36% и получаваме вече цената на дребно”, заяви председателят на Комисията по стокови борси и тържища Едуард Стойчев пред една от националните телевизии.

Аргументите за поскъпването са увеличаващата се стойност на електроенергията, рекордните цени на горивата и лошите прогнози за реколтата от слънчоглед. Бункерите са пълни още със стария слънчоглед.