От днес влизат в сила новите пределни цени за всички международни разговори и съобщения в рамките на ЕС. Потребителите, които се обаждат от своята държава към друга държава членка, ще плащат не повече от 19 евроцента на минута и 6 евроцента за съобщение.

След премахването на таксите за роуминг през юни 2017 г., сега Брюксел предприема мерки срещу прекомерно високите такси за трансгранични повиквания в рамките на Блока.

Новите правила целят да преодолеят значителните разминавания в цените, които съществуват между държавите членки.

Стандартната цена на повикване в рамките на ЕС от стационарен или мобилен телефон досега беше средно три пъти по-висока от стандартната цена за национално повикване, а стандартната цена за изпращане на текстови съобщения в рамките на ЕС - над два пъти по-висока от националната цена.

Мобилните оператори в ЕС ще трябва да уведомят потребителите за новите пределни цени. Правилата ще се прилагат във всички 28 държави членки от 15 май, а скоро и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.