По-ниски банкови такси за основни операции ще плащат хората, получаващи месечни социални помощи. Това се предвижда в законопроект за изменение на Закона за платежните услуги и платежните системи, публикуван за обществено обсъждане. 

По този начин ще плащаме по-малко за откриване и закриване на банкова сметка, както и за внасяне на средства по нея. Ще ни бъдат начислявани и по-малки суми, когато теглим пари в брой от гише или банкомат.

От проекта, публикуван на сайта на Министерството на финансите, става ясно, че всички банки, които притежават лиценз от БНБ, ще дават на потребителите си документ с информация и помощ във връзка с предлаганите платежни сметки и свързаните с тях такси и условия за ползване.

Законопроектът предвижда още банките да предоставят на потребителите платежни услуги по сметките за основни операции срещу приемливи такси, независимо от броя платежни операции, извършени по сметката.

От своя страна пък БНБ ще трябва да направи интернет сайт, на който да има информация за таксите на всички банки и предлаганите от тях платежни услуги. Така гражданите и фирмите по-лесно ще могат да сравняват таксите на различните трезори и да изберат най-изгодната за тях.

Потребителите ще получават и подобрен отчет за всички такси, събирани от доставчика през последните 12 месеца. Освен тази информация, банките ще ни предоставят и речник, включващ основните термини, които използва финансовата институция.

Обмисля се и процедура за бързо и лесно прехвърляне на платежна сметка от една банка към друга, но в рамките на страната. Всички граждани пък ще имат достъп до банкови сметки, независимо от финансовото си състояние и ще им бъде позволявано да извършват основни операции, пише още в проекта.

Ще бъде осигурена и възможността на хора, които не пребивават постоянно у нас, но живеят законно на територията на ЕС, да откриват платежни сметки в банки в България.

В преходните и допълнителните разпоредби е описано още, че ще бъдат въведени и промени по Закона за кредитните институции, чрез които съдебните изпълнители ще имат достъп до регистъра на БНБ за банковите сметки и за хората, които са имали сейфове в банките.

Целта е съдебните изпълнители лесно да събират информация за имуществото на длъжниците. Към момента в Закона за кредитните институции се казва, че информацията за номерата на банковите сметки, титулярите и упълномощените от тях лица се пази в срок от 5 години от датата на нейното постъпване в БНБ. 

Според промените в закона обаче данните вече ще се съхраняват 5 години от датата на закриване на банковата сметка или от датата на прекратяване на договора за наем на банков сейф.