По-високи сметки за парно ще плащат абонатите на топлофикациите през ноември, март и април. За сметка на това през по-студените месеци те ще получават по-ниски фактури. 

Това се дължи на въведените от 1 юли промени в Наредбата за топлоснабдяване, които ще позволят на потребителите по-лесно да прогнозират колко ще плащат за парно.

Новият начин за изчисление на сметките за парно предвижда прогнозното отопление да се формира като реалната енергия, която абонатът е ползвал през сезон 2013/2014, се раздели на броя отоплителни дни, от което се получава прогнозно среднодневно потребление. 

Тази енергия се умножава по броя дни в съответния отоплителен месец през този сезон, съобщиха за БТА фирми за топлинно счетоводство.

Промяната на прогнозния дял на един клиент няма да промени прогнозните дялове на останалите абонати в сградата, респективно няма да се отрази на месечната им фактура. 

Ако има някакви разлики между прогнозното потребление и реалното, те ще бъдат изчистени в края на отоплителния сезон, когато отново ще се прави засичане на уредите и изравняване.

Друга важна промяна е, че заявяване на нулев дял вече е възможно само ако жилището не се обитава три месеца. Това трябва да се удостовери пред топлинния счетоводител с подписите на трима съседи.

За тази зима ДКЕВР повиши цените на парното в София с 5,5%, в Пловдив – с 5,1%, а във Варна ­ с 5,5 на сто. 

Най-много са увеличени цените на топлинната енергия в Русе ­ 9,8 на сто, и Габрово ­ 7,2 на сто. В същото време в Плевен, Бургас, Перник и Сливен цената на парното бе намалена с от 2 до близо 12%, като най-голямото намаление е за Перник.