Бюрото на Европейския парламент в България ще представи днес промените, които ще настъпят при таксите за трансгранични преводи в евро.

Новите правила ще представи евродепутатът Ева Майдел.

Преди по-малко от месец Европейският парламент прие нови правила, които целят да сложат край на дискриминацията срещу ползвателите на платежни услуги в рамките на ЕС, но извън еврозоната.

От 15 декември тази година банките трябва да уеднаквят таксите за трансгранични плащания в евро и за вътрешните плащания и да направят по прозрачни разходите за превалутиране.

По време на дискусията ще бъдат представени промените, които ще настъпят след влизането в сила на регламента и ще се обсъдят последиците от тях за българските потребители и финансови институции.