Природният газ за българските потребители може да поскъпне с около 3 % от октомври заради решението на румънската компания “Трансгаз“ да вдигне тарифите си за пренос на синьо гориво.

От Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори изчисляват, че новите тарифи са с близо 150 % по-високи от сегашните, което ще окаже влияние на потребителските цени и в нашата страна.

Българската индустрия настоява за спешни мерки от отговорните български институции и ще сезира Европейската комисия, каза председателят на организацията Константин Стаменов:

“Ние на знаем какви точно са причините за такова увеличение, след като не е инвестиран и един лев в тази транспортна инфраструктура на Румъния. В същото време ние очакваме да се изгради компресорна станция на новата връзка между България и Румъния. Искаме да сезираме Европейската комисия, защото това е едно монополно решение на румънския газопреносен оператор да затвори пазара на Румъния към български индустриални и други потребители, каквито са топлофикациите например“.