Над 3.5 млн. осигурени лица в България имат възможността сами и изцяло онлайн да сменят пенсионния си фонд. Пилотната услуга се предоставя от "ПОД-Бъдеще" АД, благодарение на стартиращата високотехнологична българска компания Евротръст Технолоджис АД.

Услугата вече е достъпна на сайта на "ПОД-Бъдеще" Интеграцията с революционното мобилно приложение Евротръст позволява генерираното заявление и договор да се подписват и изпращат към пенсионното дружество изцяло онлайн. Процедурата отнема само няколко минути. 

Чрез регистрация в мобилното приложение на Евротръст се генерира електронен подпис, който веднага може да се използва и в платформата на ПОД "Бъдеще", а методът отговаря на всички юридически изисквания за електронно подписване на документи. 

За сравнение - досега смяната на пенсионен фонд винаги се е осъществявала чрез подписване на хартиено заявление в три екземпляра, като подписът задължително се полага в присъствието на нотариус.

През март 2017 г. "ПОД-Бъдеще" пусна първото и единствено засега в сектора мобилно приложение, чрез което над 200 000 нейни клиенти могат да проверяват по всяко време своите натрупани спестявания за втора пенсия и да следят дали работодателите им превеждат регулярно дължимите осигуровки.

През следващите месеци компанията планира да разшири обхвата на предлаганите дигитални продукти. Клиентите на пенсионното дружество ще имат възможност да кореспондират с него и да получават пълно обслужване изцяло през неговото мобилно приложение.