През октомври 2010 г. домакинствата у нас са спестили нови 226 млн. лв.. показват данни от Българска народна банка. Така в края на същия месец спестяванията на населението достигна приблизително 27 млрд. лв. (26.932 млрд. лв.).

От тях 12 млрд. лв. са депозитите в лева, 12.5 млрд. лв. в евро и 2.4 млрд. лв. в друга валута.

Само за последната година населението е увеличило спестяванията си с 3.1 млрд. лв, изчисли profit.bg.

Прави впечатление, че за последните 12 месеца гражданите спестяват два пъти повече в лева, отколкото в евро, като увеличението е респективно 1.9 млрд. лв., спрямо 900 млн. лв.