В края на 2020 г. годишното повишение на средната работна заплата в България се забавя. През  четвъртото  тримесечие  на  2020 г.  ръстът  й  възлиза  на 9,4%  на  годишна база, спрямо 9,9% през третото тримесечие на 2020 г. това показват данните на Асоциацията  на  банките  в  България.
 

В края на декември 2020 г. безработицата, измерена като част от работната сила, нараства до 5,3% от 4,2% в края на миналата година. Броят на безработните в България се покачва до 177 хил. души от 141 хил. души преди година, пише още в бюлетина на асициацията.

От там припомнят, че Министерство на финансите прогнозира ниво на безработица от 5,2% в края на 2021 г. и понижение до 4,6% в края на 2022 г. и запазване на това ниво през 2023 г. В  края  на  2020 г.  делът  на  безработните  младежи  (под  25-годишна  възраст) в България нараства до 13,8%, в  сравнение  с 9,3%в  края  на 2019 г.  Средното  ниво  за страните членки на ЕС се повишава до 16,9% от 14,8%.

Като  цяло,  2020 г.  за  банковия  сектор  се  характеризира  със  забавяне  в  темпа  на прираст на кредитирането, увеличение на депозитите, включително с предпазна цел, и намаляване  на  необслужваните  кредити,  на  фона  на  ниските  лихвени  проценти  и предизвикателствата, породени    от влиянието    на    пандемията    от COVID-19, перспективите пред икономиката и регулаторната среда, посочват от Асоциация на банките в България.

През 2020 г. общата сума на кредитите за неправителствения сектор (нефинансови предприятия и домакинства), отчитани като салда, според паричната статистика на БНБ, забавя своя растеж до 4,2% на годишна база (при7,4% през 2019 г.) до 58,87 млрд. лв. от 58,52 млрд. лв. година по-рано.

АББ
АББ

Депозитите,  привлечени  от  банките,  продължават да  нарастват.  В  края  на 2020 г. общата сума на депозитите в банковата система достига 93,4 млрд. лв., като отбелязват годишен ръст от 9,7%, на фона на ниските лихвени проценти по депозитите.

БНБ отчете ръст на депозити и кредити у нас през декември

Прирастът на  спестяванията през  2019 г.  също  беше  9,7% на  годишна  база. Съотношението  на депозитите към БВП възлиза на 78,4% в края на 2020 г. при 71,1% преди година.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg