За разлика от други години, подготвяното увеличение на таксите в Софийския университет този път е одобрено и прието от Студентския съвет. Представителите на студентите са разбрали, че става дума за малко увеличение за бъдещите студенти, че няколко години не са увеличавани таксите, че всички други университети са вдигали таксите си през тези години. 

Това е една разумна стъпка - ние не правим нещо, което да навреди на студентите или да затрудни достъпа им до висше образование. Това заяви ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков в интервю за в. "Стандарт" по повод предстоящото увеличение на семестриалните такси в някои направления и специалности в университета. 

Новите цени на обучението ще бъдат гласувани днес от Академическия съвет на университета, като вече са известни предложените нови стойности - те са били обсъдени в понеделник на заседание на Съвета на деканите.   

"Става дума за увеличаване на таксите със сравнително малък процент. Грандиозните суми, за които се чу, не са верни. Освен това говорим за увеличение таксите на бъдещите студенти - тоест при студентите, които в момента учат в университета, няма да има промяна", успокоява Герджиков. По думите му е трудно да се прецени къде ще има най-големи изменения, защото ще има такива както за различните степени (бакалавър, магистър, доктор), така и в различните форми на обучение (редовно и задочно).

"Много от направленията не предлагат увеличение, при останалите се предлага сравнително малък ръст. Едно сравнително по-голямо увеличение се предлага при специалност "Право". Но например за медицина и за фармация, където нормативът за издръжка на един студент е висок и поради това горната граница на допустимата такса е висока, няма увеличение. Таксата в тези направления в момента е 925 лева", дава пример ректорът. 

Факултетът по медицина и Факултетът по химия и фармация не предлагат увеличаване на годишните такси за обучение на студенти и през следващата учебна година те ще се запазят в същия размер от 925 лева за специалностите "Медицина" и "Фармация" и 720 лв. за специалностите в професионално направление "Здравни грижи", отбелязват от пресцентъра на университета.  

В останалите 23 професионални направления, в които Софийският университет обучава студенти, ще има увеличение между 40 и 239 лв. за редовната форма на обучение и между 15 и 370 лв. за задочната форма. 

Таксата за кандидатстване в Софийския университет ще се запази 30 лв. Най-голямо е предложеното увеличение на годишната такса за задочно обучение в професионално направление "Педагогика" - от 115 на 485 лв., и за редовно обучение в специалностите "Право" и "Международни отношения" – от 500 на 739 лв. 

Дори с предложеното увеличение в повечето случаи таксите остават под допустимия максимален размер според Закона за висше образование, отбелязват от университета.   

Друг аргумент в полза на промяната е това, че студентските такси в СУ не са вдигани от 2008 година насам. 

"До този момент при определянето на субсидията за висшите училища не се отчиташе качеството на обучението, таксите бяха задържани на ниво отпреди осем години и Софийският университет, който е лидер в почти всички професионални направления, в които обучава студентите си, трупа дефицит за сметка на това, че заплаща за по-високо качество, а получава еднаква субсидия и по-ниски такси", пишат от вуза. 

Обаче според промените в закона за висшето образование, които бяха приети преди дни, именно качеството ще стане водещ фактор във финансирането на висшето образование в България.