През 2021 година предстоят първите плащания на пенсии от най-масовите частни фондове – универсалните, а все още няма законов регламент за така наречената "фаза на изплащане".

Това стана ясно на международна конференция на тема "Многостълбовите пенсионни системи в Европа – ползи и бъдеще". В универсалните фондове се осигуряват задължително всички, родени след 31 декември 1959 година.

Държавното обществено осигуряване не бива да се противопоставя на частните пенсионни фондове, тъй като идеята е те да се допълват взаимно – това подчертаха участниците в международната конференция. Голямото предизвикателство сега е регламентирането на т.нар. "фаза на изплащане" от частните пенсионни фондове, тъй като досега бяхме във фаза натрупване в тях.

Още миналата година работна група в социалното министерство подготви проект за промени в Кодекса за социално осигуряване за регламентиране на фазата на изплащане, но те все още не са гласувани в парламента. Председателят на социалната комисия доктор Хасан Адемов каза:

"Доколкото знам, Министерството на финансите е ангажирано с този проект. Времето напредва".

Управителят на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов подчерта:

"Непродуктивно и вредно е да се противопоставят трите стълба на българския пенсионен модел."

Председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Евелина Милтенова отчете положителна доходност на фондовете от 2002-ра година насам.