Потребителите са станали по-внимателни, а туроператорите повече зачитат правата на потребителите при пакетните пътувания, отчитат от асоциация „Активни потребители“.

В разгара на летния сезон от асоциацията припомниха, че туроператорът носи цялата отговорност за изпълнение на всички туристически услуги. С новите закони дори потребителят е задължен при проблем да търси туроператорът, а не хотела или услугата.

„Българските туроператори стават по-добри. Те са повече, зачитат правата на потребителите“, каза юристът на асоциацията „Активни потребители“ Надежда Ангелова.

„Има случаи, когато потребителят има по-големи очаквания от това, което пише в договора. Хубаво е да познаваме закона, да четем договорите, които подписваме. Винаги, когато имаме проблем, да информираме този, от когото зависи“, добави тя.

От Министерството на труизма припомнят, че има Национален туристически регистър. Там може да се провери дали туроператорът е легитимен, има ли застраховка, която покрива проблемите на клиента и до кога е валидна.