Българска петролна и газова асоциация (БПГА) напуска Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) заради позицията на организацията, в която се подкрепя отлагането на Закона за горивата. Това решение е взето на извънредно заседание на БПГА на 9 януари.

„БПГА изразява дълбокото си разочарование от действията на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, на която е лоялен член. Въпреки това КРИБ изпрати до министъра на икономиката Емил Караниколов писмо, с което се иска отлагане на влизането в сила на закона и в което се правят предложения за промени в текстовете му. Подобно писмо нито е съгласувано с БПГА като член на КРИБ, нито дори сме били информирани за съществуването му”, пишат от петролната асоциация.

Според бранша преди да се приеме от парламента, законът е минал през период на обсъждане и тогава е било времето, в което КРИБ е могла да даде свои предложения за изменение на текстовете. 

 „В чл. 13, т.1.6 от устава на КРИБ е записано, че всеки от членовете ѝ има право: „да получава информация за дейността на Конфедерацията и на управителните и контролните ѝ органи”. Вземайки предвид нарушаването на това правило, на извънредно заседание на Управителния съвет на БПГА, провело се на 09.01.2019 г., бе решено да бъде прекратено колективното членство на сдружение „Българска петролна и газова асоциация“ в КРИБ”.

Членовете на БПГА категоричното изразяват несъгласие с опита да се протака влизането в сила на закон, вече приет от българския парламент. Според асоциацията, това на практика означава продължаване на живота на сивата икономика в структуроопределящ сектор за България, какъвто е производството и търговията с течни горива.  

От БПГА са възмутени и от това, че предложеното отлагане на приемането на новия Закон за горивата не е дискутирано с тях.

„Нещо повече, смятаме, че се прави целенасочен опит реалната дискусия за ограничаване на контрабандата, ДДС-измамите и други незаконни схеми в сектора, да се измести от спекулации за противопоставяне на големи и малки фирми в бранша и за ограничаване на свободната конкуренция. Заявяваме, че това никога не е било цел на компаниите, членуващи в БПГА”, става ясно от позицията.

От асоциацията добавят, че нееднократно публично са изразявали мнението си, че в условията на пазарна икономика, трябва да има равнопоставеност между участниците на пазара, която може да се осигури чрез ясни законови правила в сектора.  

Припомняме, че днес от КРИБ изпратиха позиция, в която се казва, че взетото решение на Министерския съвет за удължаване на срока за влизане в сила на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, ще даде възможност за изясняване проблемите на бизнеса и до намиране на приемливи решения.

Днес позиция изпратиха и от Българската стопанска камара (БСК). Камарата също се противопоставя на предлаганото от Министерския съвет отлагане с 6 месеца на влизането в сила на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДНПНП).